Маркет Добрич 1
Контакти

    „Експириан” ЕООД е строително инвестиционна компания основана през 2002 година.
   Специализирана в изграждане чрез собствено финансиране на търговско-административни и жилищни сгради от фазата на проектиране до завършване на обектите и реализацията им на пазара на недвижими имоти чрез продажби или отдаване под наем.

Адрес:
гр.Варна, ул.Иван Страцимир № 2а търговски к-с „Маркет Варна”, ет.4

Тел./факс:
052 603 983

Електронна поща:
info@expirian.net


Официална страница на Експириан ЕООД

www.expirian.net


Подобни проекти:
Маркет Варна
www.marketvarna.com

Сентрал Мол Добрич
www.mall-dobrich.com